LABguide 2011

Naar aanleiding van de LABtour2010 (die plaatsvond op initiatief van Caroline Doorenbosch, zie Kwaliteit en Richtlijnen)  is een framewerk opgesteld, de LABguide2011, die een eerste aanzet kan zijn voor meer standaardisatie in terminologie om daarmee de communicatie over klinische gangbeeldanalyses helder te houden en een start te maken met de formulering en afbakening van 'de klinische gangbeeldanalyse'.
De werkgroep Kwaliteit van SMALLL zal de draftversie van de LABguide2011 gebruiken om zich te richten op het ontwikkelen van gezamenlijke richtlijnen en aanbevelingen om de kwaliteit van gangbeeldanalyses te waarborgen en daarmee uitwisseling en discussies mogelijk te maken. Het opstellen van een bruikbare versie zal dan ook het eerste project van deze werkgroep gaan worden.
Een PDF versie van de laatste versie LABguide2011 is hier te downloaden.

Gebruikerslogin